Praktijk info
van mijnHapto

Hier vind je praktische informatie met betrekking tot tarieven en betalingen, vergoedingen, verwijzing, klachten en de praktijkovereenkomst.

Praktijk info van mijnHapto - praktijk voor Haptotherapie in Gouda - Praktijk info

Alle praktijk info op een rij

Tarieven en vergoeding

Ik ben geregistreerd haptotherapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Hierdoor kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraars met een maximum per kalenderjaar. Op de site van de VVH kan je zien of je in aanmerking komt voor vergoeding. De hoogte is afhankelijk van de aanvullende polis die je hebt gekozen. Haptotherapie valt onder de noemer alternatieve genezing of beweegzorg. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

 

Geldende tarieven

  • Intake Haptotherapie bedraagt € 90,- voor 50 minuten
  • Vervolgsessie Haptotherapie € 90,- per sessie van 50 minuten
  • Voor een bedrijven-traject maak ik een offerte

Betaling

Na de behandeling stuur ik de factuur per mail. De factuur kan worden ingediend bij jouw zorgverzekeraar. Het bedrag dient binnen 14 dagen op mijn rekening te staan: NL96 KNAB 0601 6810 29  ten name van MijnHapto. Na 14 dagen stuur ik een betalingsherinnering. Bij de tweede betalingsherinnering breng ik € 15,- administratiekosten in rekening.

Bij het uitblijven van betaling na de laatste aanmaning volgt een incassoregeling, waarvan alle kosten worden doorberekend aan de cliënt.

Verhindering

Een afspraak is tot 24 uur voor aanvang kosteloos te annuleren of te wijzigen per email of via de telefoon. Indien jij de afspraak, binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak annuleert dan breng ik 100% van de factuur in rekening. 

Vertrouwelijkheid

Vanzelfsprekend is dat alles wat wij bespreken in de sessie binnenskamers blijft. Verslaglegging van de voortgang van de behandeling maak ik digitaal via mijndiad, een beveiligd software programma. Het informeren van huisarts of verwijzer gebeurt schriftelijk en alleen met jouw instemming. Verder overleg met derden gebeurt alleen in samenspraak en met jouw toestemming.

Overleg tussen cliënt en therapeut

Overleg vindt plaats tijdens een sessie. Als het op een ander moment noodzakelijk is, dan gebeurt dit bij voorkeur telefonisch of per email. Dit contact blijft beperkt tot praktische zaken om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Inhoudelijke onderwerpen horen thuis binnen de praktijk om het beste aandacht te kunnen geven.

Beëindiging

Ter afsluiting van het therapieproces is er altijd een afsluitende behandeling of gesprek. Beëindiging van het therapieproces wordt door jou of mij in het voorlaatste gesprek aangekondigd. Ook zal de terugkoppeling met huisarts of verwijzer gebeuren in samenspraak en met instemming van jou.

Intervisie en supervisie

In het kader van de behandeling of het functioneren van de therapeut kan een casus anoniem inbrengen in intervisie (collega-haptotherapeuten) of supervisie (daartoe opgeleide therapeut). Elke betrokkenen hulpverlener/begeleider is gebonden aan het beroepsgeheim.

Klachten

Mocht je niet tevreden zijn, dan kun je dit altijd met mij bespreken en werken we samen aan een oplossing. Wanneer we er samen niet uit komen ben ik aangesloten bij een klachtencommissie van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH.

Praktijkovereenkomst

Je ontvangt voor de eerste afspraak een korte intake vragenlijst. Daarin vraag ik je om de praktijkovereenkomst te ondertekenen voor akkoord.

Verwijzing nodig?

Er is geen verwijzing nodig. Ben je verwezen door een arts of hulpverlener, dan zal ik – in overleg met jou – wanneer gewenst contact zoeken met betreffende verwijzer om af te stemmen. Indien aanvullende informatie vereist is, zal ik contact opnemen met je huisarts. Als ik inschat dat andersoortige hulp gewenst is, verwijs ik je naar jouw huisarts. Ook kan het zijn dat je beter door een andere hulpverlener met een voor jou benodigde specifieke deskundigheid geholpen zou kunnen worden. In dit geval verwijs ik je door naar een collega. Ook kan een eenmalig advies voldoende blijken te zijn. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met jou en alleen na jouw goedkeuring.

Denk jij, dat ik jou kan helpen?

Ik ben de hele week telefonisch beschikbaar om je te woord te staan. En vanaf februari 2024 5 dagen per week in mijn praktijk in Gouda.

Neem dan contact op met mij

Bel of mail mijnHapto

Samen maken we een afspraak

We plannen gezamenlijk
een datum voor een intake

1ste consult

Daadwerkelijke intake met Willemijn bij mijnHapto